Az egyesület célja:

Erdély kulturális és turisztikai kincseinek megismertetése, emberi, erkölcsi, kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzése, az Erdélyben és Szolnok városban élő emberek kapcsolatának erősítése. Az Erdélyben élő valamennyi nemzetiség közeledésének segítése.

Az egyesület hitet tesz az emberi jogok mellett. Elismeri minden egyén, csoport veleszületett jogait, s elítél minden hátrányos megkülönböztetést - bármilyen formájában - , amely akadályozza vagy lehetetlenné teszi egyének, csoportok, nemzetek, nemzetiségek szabad önkifejlődését.

Az egyesület elítéli a vallási, faji, nemzetiségi nyelvi megkülönböztetést.

 

Dokumentumaink:

Alapszabály

2014. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2013. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2012. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2011. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2010. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2009. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2008. évi  KÖZHASZNÚ JELENTÉS

 

Délvidéki kirándulás 2012.08.26-29